vsebina crta

Grupacija AKTON prva nudi MPLS usluge u jadranskoj regiji!

vsebina crta vsebina crta

Međunarodne govorne usluge

vsebina crta

vsebina crta

Jedinstvene mrežne usluge

vsebina crta

Grupacija AKTON je na ljeto 2008. godine predstavila međunarodnu MPLS uslugu unutar vlastite mreže za područje cijele jadranske regije. U jesen iste godine već
su počela spajanja i prvih komercijalnih korisnika.
Primjena nove tehnologije omogućila je poboljšanje backbone-a grupacije Akton, povećanu sigurnost, brže upravljanje i bolju iskorištenost raspoloživih kapaciteta. more

Grupacija AKTON direktnim interkonekcijama pruža usluge izravne terminacije međunarodnog telefonskog saobraćaja u fiksnim i mobilnim mrežama u Jadranskoj regiji: Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Srbija i Crna Gora.

Grupacija Akton putem sopstvene regionalne telekomunikacione mreže pruža jedinstvene usluge Međunarodnih privatnih iznajmljenih linija (IPLC – International private line circuit) u bilo kojoj od naših tačaka prisutnosti (PoP - Point of Presence) u Jadranskoj regiji ili izravno na bilo kojoj adresi klijenta u regiji i šire.

.
Besplatni info telefon
T: 0800 20243
 info@aktonline.ba