vsebina crta

O nama

vsebina crta vsebina crta

vsebina crta

vsebina crta

vsebina crta

next

Kompanija Akton je osnovana 1991. godine od strane privatnih investitora u Ljubljani-Slovenija. Od male kompanije sa velikim entuzijazmom, kompanija je narasla do etabliranog međunarodnog isporučioca telekomunikacijskih usluga.
Kompanija je proširila svoje prisustvo na sve zemlje Jadranskog regiona i prerasla u grupaciju Akton. Sada upravlja jednom od najnaprednijih i najsofisticiranijih mreža u regionu.

Grupacija Akton je jedini je ponuđač koji može garantovati pouzdane i povjerljive usluge u sljedećim zemljama regiona: Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji,Makedoniji i Crnoj Gori.

Grupacija Akton nudi međunarodne IP i glasovne usluge kao i mrežne kapacitete u skoro svakoj zemlji na području koje pokriva naša mreža.
Grupacija Akton je jedinstvena sa svojim ljudima, vizijom, regionalnom prisutnošću,  teritorijalnom pokrivenošću i iskustvom.

Kompanija Akt.online je članica grupacije Akton locirana u Bosni i Hercegovini. Osnovana je 2004. godine kao posljedica širenja poslovanja grupacije Akton na jadranski region.
Velikim investicionim ulaganjima u telekomunikacionu infrastrukturu, čime je Akton backbone proširen i na Bosnu i Hercegovinu, omogućeno je ravnopravno sudjelovanje kompanije Akt.online u poslovima cijele grupacije.

 

Od tog perioda kompanija Akt.online konstantno radi na razvoju i unapređenju svojih usluga prateći trendove tržišta i potrebe kupaca konstantno vodeći računa o vrhunskoj razini kvaliteta usluga.

Glavni prioriteti za razdoblje 2013. – 2015.

1. Održavanje vrhunskog nivoa kvaliteta i pouzdanosti usluge
Grupacija AKTON isporučuje usluge vrhunskog kvaliteta i pouzdanosti na tržištima u regionu i uživa visoku lojalnost korisnika.

.
Besplatni info telefon
T: 0800 20243
 info@aktonline.ba