vsebina crta

Govorne usluge

vsebina crta vsebina crta

vsebina crta

vsebina crta

vsebina crta

next

AKTON grupacija je međunarodni operater sa preko 150 međunarodnih interkonekcija i koja svojim korisnicima pruža visokokvalitetne usluge do svojih tačaka prisustva u regiji kao i visokokvalitetne usluge tranzita preko svojih partnera za sve A-Z svijetske destinacije.
Posjedovanje vlastite mreže u regiji kao i licenci za govorne telefonske usluge omogućava i terminaciju dolaznog međunarodnog telefonskog saobraćaja u fiksne i mobilne mreže, kao i odlazni međunarodni saobraćaj do svake destinacije širom svijeta u i iz Slovenije, Hrvatske , Bosne i Hercegovine, Srbije i Makedonije.


Konkurentne cijene i usmjerenost na visoku kvalitetu

Veliki volumen tranzitnog telefonskog saobraćaja prema svim svjetskim

destinacijama koji se tranzitira u kapacitetu od preko 650 miliona minuta na godinu, omogućuje  kako cjenovnu konkurentnost na tržištu tako i usmjerenost na ostvarivanje maksimalne kvalitete saobraćaja.

Garancija kvalitete i vrhunska podrška
Vrhunske govorne usluge su najbolja rješenja za vaš međunarodni govorni saobraćaj. Garancija kvalitete podrazumjeva pouzdanu i redudantnu modernu mrežu za prijenos koja podržava i starije i novije protokole za prijenos govornog signala (VoIP, TDM/SS7 arhitektura).

Moderna tehnologija podržana sa najnovijim softverskim rješenjima omogućava korisničku podršku usluge uz kontrolu svih parametara kvalitete u stvarnom vremenu na lokalnom jeziku, te u saradnji sa tehničkim timovima brzo i efikasno rješavanje svih eventualno nastalih problema.

Visoka fleksibilnost i partnerski odnosi

Od osnivanja Akton grupacije do danas stečena su neprocjenjiva iskustava zahvaljujući kojim se korisnicima nudi kvalitetna pomoć pri riješavanju njihovih problema u povezivanju i sa teško dostupnim odredištima.

Snaga Akton grupe je pružanje usluga koje su u potpunosti prilagođene korisnicima uz visok stepen fleksibilnosti pri sklapanju bilateralnih sporazuma koji uključuju kako govorne tako i data usluge. Zahvaljujući visokom stepenu profesionalnosti kao i kvalitetnim dugogodišnjim odnosima za mnoge međunarodne partnere Akton grupa je najpopularniji partner u Jadranskoj regiji.

.
Besplatni info telefon
T: 0800 20243
 info@aktonline.ba