previous

vsebina crta

 

vsebina crta vsebina crta

vsebina crta

vsebina crta

vsebina crta

 

ACS 1021 (Akt.online Carrier Selection 1021 Service) predstavlja visoko kvalitetnu uslugu stalnog telefonskog glasovnog pristupa prema internacionalnim i/ili lokalnim destinacijama, a preko mreže pristupnog operatera. Aktivacija usluge se vrši putem biranja predbroja operatera, ovom slučaju predbroj operatera Akt.online je 1021. Trenutno, putem usluge ACS 1021 nudimo samo međunarodni odlazni telefonski saobraćaj. Korisnicima ove usluge omogućena je i dostava detaljnog izvještaja o ostvarenom saobraćaju sa navedenim svim pojediim pozivima. Ovaj izvještaj je besplatan i dostavlja se korisniku bilo u pisanoj bilo u elektronskoj formi ovisno o zahtjevu korisnika. Zahtjev podnosi korisnik lično uz predhodnu identifikaciju u sjedištu Akt.online u ulici Fra Anđela Zizdovića 1 u Sarajevu, a primjerak zahtjeva možete preuzeti ovdje.


Usluga terminacije međunarodnog saobraćaja

Usluga terminacije međunarodnog saobraćaja namjenjena je operaterima koji

u svojim mrežama generišu ili kroz mreže tranzitiraju saobraćaj prema mrežama u Jadranskoj regiji.

Sa ostvarenih 150 međunarodnih interkonekcija velikom broju međunarodnih operatera pružamo mogućnost tranzitiranja saobraćaja prema Jadranskoj regiji. Sve članice grupacije Akton pa tako i kompanija Akt.online licencirani su operateri fiksnih govornih usluga sa interkonekcijama sa SMP operaterima u zemljama ali i velikim brojem alternativnih opertera čime je omugućena direktna terminacija u veliki broj mreža regiona.

Kvalitet naše mreže obezbjeđuje vrhunski kvalitet terminiranog saobraćaja.

Usluga tranzita međunarodnog saobraćaja

Usluga tranzita međunarodnog saobraćaja takođe je namjenjena operaterima koje se nalaze u nizu operatera koji povezuju strane na kojoj se saobraćaj generiše i strane na kojoj se saobraćaj terminira. Kao i za sve usluge koje nudi Akton grupacija i za uslugu tranzita saobraćaja od krucijalnog značaja je kvalitet naše mreže koji ne remeti kvalitet saobračaja. Maksimalno edukovano osoblje preko 150 uspostavljenih interkonekcija sa međunarodnim operaterima uvijek nađe najkvalitetniju rutu, a sve to uz veoma konkurentne cijene. Možemo slobodno reći da smo razvojem ove usluge do najsitnijih detalja i konstatnim povećanjem količine tranzitiranog saobraćaja postali zaista jedinstveni u region ali i šire. To što radimo najviše cijene naši partneri prema kojima tranzitiramo više od 650 miliona minuta u godini dana.

.

Besplatni info telefon
T: 0800 20243
 info@aktonline.ba