vsebina crta

Podatkovne usluge

vsebina crta vsebina crta

vsebina crta

vsebina crta

vsebina crta

Kao i za sve usluge koje nudi Akton grupacija i za uslugu tranzita saobraćaja od krucijalnog značaja je kvalitet naše mreže koji ne remeti kvalitet saobračaja. Maksimalno edukovano osoblje preko 150 uspostavljenih interkonekcija sa međunarodnim operaterima uvijek nađe najkvalitetniju rutu, a sve to uz veoma konkurentne cijene. Možemo slobodno reći da smo razvojem ove usluge do najsitnijih detalja i konstatnim povećanjem količine tranzitiranog saobraćaja postali zaista jedinstveni u region ali i šire. To što radimo najviše cijene naši partneri prema kojima tranzitiramo više od 650 miliona minuta u godini dana.

Iz svega ovoga se sa sigurnošću može tvrditi da je Akton grupa pravi parnter za ovu uslugu u regiji. Mi vam omogućavamo da svoju pažnju fokusirate na svoju osnovnu djelatnost i postizanje uspjeha u svom polju a brigu o komunikacijama prepustite nama.

 

Prednosti Akton grupe su:

  • Jedna kontakt osoba za pokrivanje cijele regije – OSS (one-stop-shopservice provider)
  • Jedan poziv za riješenje problema u cijeloj regiji – OCPS (one-call-problem-solving)
  • Visoka predanost kvaliteti usluge ( čvrst SLA – Service Level Agreement)
  • U potpunosti zaštićena i zatvorena mreža
  • Neprocjenjivo sedmogodišnje iskustvo svih uposlenika u Jadranskoj regiji
  • Upravljanje nad više od 220 aktivnih međunarodnih telekomunikacijskih veza
  • 4 međunarodne i osam regionalnih tačaka prisustva (PoP)
  • 24/7 visoko kvalifikovan i iskusan nadzorni tim
  • Brz i profesionalan odgovor na sve zahtjeve korisnika
  • Mogućnost direktne saradnje sa lokalnim operaterima
.
Besplatni info telefon
T: 0800 20243
 info@aktonline.ba