vsebina crta

GRX

vsebina crta vsebina crta

vsebina crta

vsebina crta

vsebina crta

Akt.online/Akton je jedini operator u Jadranskom regionu koji nudi GRX uslugu (razmjena Roaming usluga za GPRS). Mobilni operatori u regionu koriste našu GRX na dnevnoj osnovi i vrlo su zadovoljni činjenicom da mogu dosegnuti više od 150 stranih mreža. 
Infrastruktura našeg GRX servisa je u potpunosti odvojena od javnog interneta i povezana je sa mobilnim operatorima kroz međunarodne iznajmljene vodove i preusmjerivače. Većina veza je ostvarena u AMSIX-u (Amsterdam Internet Exchange).

 

 

.
Besplatni info telefon
T: 0800 20243
 info@aktonline.ba