vsebina crta

Akton predstavlja prvi MPLS u Jadranskoj regiji

vsebina crta vsebina crta

Međunarodne glasovne usluge

vsebina crta

vsebina crta

Najam međunarodnih vodova i podatkovne usluge

vsebina crta

Akton je već 2008 godine uspješno implementirao cjelovito MPLS rješenje za područje cjelokupne Jadranske regije. Prvi komercijalne korisnici su sa korištenjem usluge započeli u jesen 2008 godine.
Primjenom nove tehnologije unutar Aktona provedeno je značajno poboljšanje u segmentu sigurnosti, boljeg usmjeravanja prometa i iskoristivost
back-bone kapaciteta.more

Akton grupacija Vam omogućuje direktno povezivanjem sa fiksnim i mobilnim operaterima na cijelom svijetu, sa posebnim naglaskom na direktne veze prema operaterima u jadranskoj regiji: Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Makedonija i Crna Gora.

Ovisno o potrebama naših korisnika u mogućnosti smo Vam pružiti povezivanje lokacija u svijetu i regiji sa raznim međunarodnim i nacionalnim podatkovnim uslugama, baziranim na prije svega najmu digitalnih vodova (IPLC – International Private Leased Circuits).

.
T: +385 1 8000 905
F: +385 1 8000 915
info@akton.hr