vsebina crta

Glasovne usluge

vsebina crta vsebina crta

vsebina crta

vsebina crta

vsebina crta

Akton ima preko 150 direktnih međupovezivanja sa operaterima cijelog svijeta i našim strankama možemo visokokvalitetne usluge putem direktnih veza Aktona i naših partnera te na taj način omogućavamo A-Z sve svjetske destinacije. U regiji smo vlasnici veza i imaoci dozvola za terminaciju prometa u fiksne i mobilne mreže u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Makedoniji.


Konkurente cijene i usmjerenost na visoku kvalitetu

Veliki volumeni tranzitiranog telefonskog prometa prema svima svjetskim A-Z destinacijama, gdje godišnje tranzitiramo preko 650 milijuna minuta, pokazatelj su naših konkurentnih cijena i usmjerenosti pružanju usluga sa visokim nivoom kvalitete.

Garancija kvalitete i  vrhunska podrška

Vrhunske glasovne usluge su najbolje rješenje za Vaš međunarodni govorni promet. Kvalitetu usluge postižemo korištenjem pouzdanim redundantnim vezama i mrežom koja podržava sve starije i nove prijenosne protokole(TDM/ss7 i VoIP arhitektura). Visoka tehnologija podržana najnovijim programskim rješenjima omogućuje nam da Služba za podršku korisnika u stvarnom vremenu nadzire sve parametre kvalitete i u suradnji sa vrhunskom tehničkom ekipom brzo i učinkovito riješi sve poteškoće. Služba za podršku korisnika je na raspolaganju na hrvatskom ili engleskom jeziku.

 

Minimalna ponuda međupovezivanja

 

Visoka fleksibilnost i odličnost u odnosima

Od osnivanja 1991 godine do danas imamo izuzetno puno iskustva u poslovanju sa čime našim partnerima uspješno pomažemo pri povezivanju teško dostupnih destinacija. Naša je odlika realizacija usluga po zahtjevima korisnika i visoka fleksibilnost pri sklapanju bilateralnih dogovora koji uključuju glasovne i podatkovne usluge. Zbog visokog nivoa profesionalnosti i dugogodišnjih odličnih odnosa sa zadovoljstvom možemo potvrditi da samo za mnoge međunarodne operatere jedan od prioritetnih partnera u regiji.

Točke prisutnosti

Naše točke prisutnosti su: Frankfurt, Beč, Ljubljana, Sarajevo, Banja Luka, Podgorica, Beograd, Skopje i Zagreb.

.

T: +385 1 8000 905
F: +385 1 8000 915
info@akton.hr