vsebina crta

Podatkovne usluge

vsebina crta vsebina crta

vsebina crta

vsebina crta

vsebina crta

Akton mreža je dizajnirana da zadovolji sve vaše potrebe za kapacitetima u Jadranskoj regiji. Kvaliteta i pouzdanost su uvijek bili najvažniji aspekti koje razmatramo u dizajnu.
Naši klijenti uživaju pogodnosti naručivanja, održavanja, naplate i tehničke podrške - sve na jednom mjestu. Ova kontrola isporuke usluge od početka do kraja osigurava da budemo u mogućnosti pružiti vam najviše nivoe dostupnosti, upravljivosti i vrijednosti same usluge.

IP-VPN

Međunarodne IP VPN usluge su skrojene za klijente koji trebaju veoma sigurne i financijski isplative IP veze između Jadranske regije i ostatka svijeta.

IP VPN usluga skrojena je za klijente koji trebaju visoko sigurne i financijski prihvatljive međunarodne IP veze između Jadranske regije i ostatka svijeta.

IP VPN usluga je mrežno rješenje za sve klijente, bez obzira posjedujete li malu kompaniju sa samo dvije lokacije ili veliku korporaciju.

Inteligentna IP mrežna rješenja

Akton-ova IP mrežna rješenja vam nude sigurnost i pouzdanost privatnih mreža, ali su također fleksibilne, skalabilne, i više financijski efikasne. Mi vam omogućujemo da svoju pažnju fokusirate na svoju osnovnu djelatnost i postizanje uspjeha u svom polju.

.
T: +385 1 8000 905
F: +385 1 8000 915
info@akton.hr