vsebina crta

Дома

vsebina crta vsebina crta

 

vsebina crta

vsebina crta

 

vsebina crta

АКТОН е основана во 1991 година од приватни инвеститори. Од мала компанија, со амбициозна и напорна работа и голем ентузијазам и посветеност на вработените, АКТОН прерасна во признаен меѓународен оператор на телекомуникациски услуги.  more

Компанијата го прошири своето присутство и делување во сите земји од Јадранскиот (Балкански) регион и со имплементација и управување со најнапредна и најсофистицирана мрежа во регионот, стана препознатлив телекомуникациски партнер на бизнис заедницата во целиот регион.

АКТОН групацијата е единствениот присутен телеком оператор во следните држави: Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија и Македонија.
Главни продукти на АКТОН групацијата се: меѓународни интернет и гласовни услуги, услуги на меѓународен закуп на дигитални водови (IPLC), услуги на меѓународен и локален закуп на Етернет водови и понуда на Интернет капацитети во сите земји во склоп на нашата мрежа.

АКТОН групацијата е уникатна со своите луѓе, визија, покриеност и искуство.

.
T: +389 2 3298 012
F: +389 2 3298 011
info@akton.com.mk