Мрежа и присутност

next

vsebina crta

Мрежа

Нашата современа backbone мрежа со единствено географско присутство на целиот Јадрански (Балкански) регион им овозможува на сите наши корисници да се поврзат со своите крајни корисници.

Нашата мрежа е уникатна во поглед на покриеност. Земјите како што се Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора и Македонија се поблиску до Вас од кога и да е.

Без разлика дали ви требаат гласовни, интернет услуги или закуп на капацитет кон Јадранскиот (Балкански) регион и во

vsebina crta vsebina crta

целиот Свет, стапивте во контакт со вистинскиот партнер.

Со извонредни перформанси, способност за надградба и проширена поврзаност, мрежатa на АКТОН претставува одличен избор за сите ваши потреби.

Сигурност

Пренесувањето на големи количества податоци помеѓу две точки бара флексибилна и сигурна мрежа со неопходна брзина на пренос. Тоа е мрежата на АКТОН. Мрежата е создадена и раководена на начин што овозможува максимално искористување од страна на корисниците.

vsebina crta

vsebina crta

Флексибилност
Нашата мрежа е создадена за следниот век. Ние ја имавме иднината во предвид. Мрежата на АКТОН комуникации е создадена со цел да понуди и достави услуги со високи перформанси без квалитативни компромиси.

Квалитет

Покрај нашите центри за мрежни работи што се достапни 24/7/365, нашиот центар за
менаџмент на услуги постојано ги набљудува сите услуги на нашите корисници.

vsebina crta

.
T: +389 2 3298 012
F: +389 2 3298 011
info@akton.com.mk