previous

 

Наши корисници

next

vsebina crta

zemljevidmk

vsebina crta vsebina crta

Нашите корисници се деловни и индивидуални корисници, кои очекуваат да добијат комплетна услуга од телекомуникациска гледна точка од својот Телеком партнер. АКТОН комуникации тоа им го овозможува. 

 

Бизнис корисници
Наши корисници се големите компании, мали и средни претпријатија, банки и финансиски институции, меѓународни организации, како во Република Македонија, така и во целиот Јадрански (Балкански) регион.

 

vsebina crta

vsebina crta

Оператори

АКТОН комуникации е меѓународен телеком оператор и согласно таа позиција целосно
сме посветени на снабдување со квалитетни услуги за пренос на говор, Интернет, Дигитални водови, податоци и дополнителни услуги за сите Телекомуникациски и
Интернет оператори на Балканскиот регион.

АКТОН се има докажано како успешна, брзо-растечка компанија со високо квалитетни производи и одлична корисничка услуга.

vsebina crta

.
T: +389 2 3298 012
F: +389 2 3298 011
info@akton.com.mk