previous 

vsebina crta

 

vsebina crta vsebina crta

vsebina crta

vsebina crta

vsebina crta

 

За повеќе информации, стапете во контакт со нашиот центар за грижа за корисници.
Доколку имате телефонска централа нашиот тим е подготвен да изврши нејзино сетирање,со цел меѓународните повици се проследат преку мрежата на Актон.

Исто така, за заинтересираните клиенти, возможна е и SIP интерконекција со гарантирани QoS параметри за VoIP.

 

 

.
T: +389 2 3298 012
F: +389 2 3298 011
info@akton.com.mk