vsebina crta

IP

vsebina crta vsebina crta

vsebina crta

vsebina crta

vsebina crta

next

Интернет бизнис решенија
Нашите Интернет бинис решенија се скроени за излегување во пресрет на потребите на нашите корисници
Интернет бизнис решенија
Нашите Интернет бинис решенија се скроени за излегување во пресрет на потребите на нашите корисници

Интернет Бизнис решението на АКТОН е квалитено, безбедно, сигурно и флексибилно решение за вашите Интернет потреби.

Современата мрежа нуди обликување на сообраќајот и гаранција на оптимални перформанси на мрежата - во поглед на многу висок сооднос на испорака на податоци, многу ниска латенција (или „повратна транзитна отстапка“) и минимална варијација во латенција (или „тресење“).

Комбинацијата на овие параметри го обезбедува неопходниот „Квалитет на услугата“ за потребите на домашните и деловните корисници.

Интернет Бизнис решенијата на АКТОН имаат повеќе степени на безбедност, вклучувајќи и физичко POP обезбедување, строги побарувања за автентикација и разделување на сообраќај. Безбедноста е во целост во рацете на нашиот персонал со помош на најновите производи достапни на пазарот.

.
T: +389 2 3298 012
F: +389 2 3298 011
info@akton.com.mk