previous

vsebina crta

 

vsebina crta vsebina crta

vsebina crta

vsebina crta

vsebina crta

 

Нашите главни карактеристики

  • Различни безбедносни сценарија, вклучувајќи мрежни и локациски сценарија, апликациски и лични firewall-и, создадени за максимални перформанси и деловен континуитет.
  • Флексибилна наплата
  • Опција за менаџиран рутер кај корисникот
  • Одредување и распределба на регистрирани IP адреси
  • Ко-локација на опрема, менаџирани сервери, системи за чување на податоци или Интернет пристап со Firewall.
  • Посебни видови на услуги за специфични апликации со различни мрежни потреби (говор и видео преку IP).

Меѓународен интернет транзит (IP Тransit)
Услугата е создадена за сите деловни корисници или оператори, кои бараат високо квалитетно меѓународно транзитирање на Интернет. Интернет транзитот (IP transit) е една од нашите големопродажни услуги со високи перформанси. Способни сме да доставиме сигурен, надградлив и рентабилен капацитет од 2Mbps па сe до 10 Gbps и повеќе.

Гаранција за квалитет
IP мрежата на АКТОН е подготвена за понуда на услуги создадени за оптимизација на податоци, видео, соработка, апликации за пренос на глас преку интернет или интегрирање на традиционални услуги, како што е пренос на говор преку TDM, во платформа од следна генерација. со кои врски обезбедуваме редундантност на вкупниот влез.

IP VPN услуги

Меѓународни IP VPN услуги скроени за корисници со потреба од екстремно безбедни и рентабилни меѓународни IP врски помеѓу самиот Јадрански (Балкански) регион и останатиот дел од светот.

IP VPN услугата е мрежно решение за сите корисници, без разлика дали имате мала компанија со две локации или голема корпорација.

Интелигентни IP мрежни решенија
IP мрежните решенија на АКТОН ви ја нудат безбедноста и сигурноста на приватна мрежа, но се исто така флексибилни, надградливи и рентабилни. Ние ви овозможуваме да се фокусирате на вашиот бизнис и постигнувањето на успеси.

.
T: +389 2 3298 012
F: +389 2 3298 011
info@akton.com.mk