vsebina crta

IPLC

vsebina crta vsebina crta

vsebina crta

vsebina crta

vsebina crta

next

Kaко еден од најпрепознатливите и најатрактивни, за бизнис корисниците на АКТОН, се широкопојасни point to point врски (IPLC), или Изнајмени дигитални водови, а познати како – АLS - Akton Link Service. Оваа услуга претставува исклучителна прилика за дигитално поврзување на сите мултинационални компании во Јадранскиот (Балкански) регион и пошироко.
Надградливоста на нашата мрежа ни овозможува да поддржиме цел дијапазон на брзини од 64kbps до 155Mbp и повеќе.

Услугата овозможува поголем број на важни бенефиции за оние што бараат сигурен и рентабилен меѓународен капацитет, како што се:

Висок степен на достапност
Услугата може да се постигне со пренасочување на End to End кола од 2 посебни точки на пристап (PoP) на АКТОН каде секоја патека е засебна. Сообраќајот оди по засебни патеки од локацијата на Корисникот преку Локалната инфраструктура до PoP на АКТОН, гарантирајќи некористење на заеднички централи или кабли. Во случај на дефект на едната патека, другата ќе продолжи да го пренесува целосниот товар на сообраќајот, без прекин.

Рентабилност
ALS услугата на АКТОН овозможува алтернатива за досегашните изнајмени линии, со што нашите бизнис корисници добиваат рентабилна услуга и конкурентска цена.

Покриеност
ALS услугите на АКТОН се достапни во целиот Јадрански (Балкански) регион, поточно во Македонија, Србија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Словенија, а преку нашите PoP-ови во Виена и Франкфурт со цел свет.

Сигурност
ALS услугите на АКТОН овозможуваат моќен, добро менаџиран и екстремно сигурен начин за комуникација помеѓу сите филијали на мултинационалните компании...

.
T: +389 2 3298 012
F: +389 2 3298 011
info@akton.com.mk