vsebina crta

Web2sms

vsebina crta vsebina crta

vsebina crta

vsebina crta

vsebina crta

АКТОН web2sms услугата овозможува праќање СМС пораки до голем број на примачи, независно од тоа на која мобилна мрежа (оператор) се истите, што е и една главна карактеристика на системот покрај безбедноста и гаранцијата за достава на испратените СМС пораки до примачот. Нашиот сервис ќе Ви дозволи да испраќате известувања, предупредувања, информации од секаков карактер до Вашите клиенти и соработници, сето тоа преку веб базирана алатка, која воедно е лесна за користење, и преку SMPP протокол.

АКТОН web2sms услугата Ви овозможува:

  • Испраќање смс пораки кон сите мобилни мрежи во Р. Македонија и во странство
  • SenderID по барање на корисникот
  • Гарантирано највисоко ниво на квалитет
  • Без месечна претплата
  • Без користење на дополнителна опрема
  • Без скриени трошоци
  • Цени поевтини и до 50 %
  • Преглед на статус на испратени смс пораки
  • Лесен начин на пристап до системот преку веб базирана апликација
  • Заштитена комуникација со системот за web2sms благодарение на употребата на дигитален сертификат кој гарантира сигурност на Вашите податоци
.
T: +389 2 3298 012
F: +389 2 3298 011
info@akton.com.mk