vsebina crta

Поддршка

vsebina crta vsebina crta

vsebina crta

vsebina crta

vsebina crta

Нашите екипи за грижа на корисниците во Македонија се постојано проактивни, достапни 24/7/365 и одговорни за вашето задоволство, овозможувајќи сигурна работа на вашите апликации.Опремени со модерна технологија која е поддржана со најновите софтверски решенија овозможува контрола на сите параметри на квалитет како и поддршка на корисниците на услуги во реално време, а преку нашиот одличен технички тим брзо и ефикасно решавање на проблемите. Корисничката подршка може да биде достапна на англиски јазик, како и на некој од локалните јазици.

Ескалацијата е лесна, а решавањето на проблемите е брзо.


Контакт телефон:
+389 2 3298 657

+389 2 3440 344  


Eлектронска пошта:
support@akton.com.mk.

T: +389 2 3298 012
F: +389 2 3298 011
info@akton.com.mk