vsebina crta

За нас

vsebina crta vsebina crta

vsebina crta

vsebina crta

vsebina crta

next

Актон ДООЕЛ во Македонија е основана во ноември 2005 год, како ќерка компанија на Актон ДОО – Словенија.
Почетокот на комерцијалната работа на АКТОН во Македонија започна во мај 2006 год. на полето на говорните услуги, со услугата за Меѓународен телекомуникациски сообраќај, која за релативно кратко време стана синоним за меѓународна говорна комуникација за бизнис корисниците во Македонија.
Растечката продажба на услугата за меѓународна говорна комуникација, набргу го доведе АКТОН на лидерско место во сегментот на алтернативни телеком оператори.

Подоцна, на бизнис пазарот во Македонија се понудија и продуктите Интернет бизнис решение, меѓународно дигитално поврзување – AKTON Link Service (ALS), локално поврзување на PDH/SDH и Етернет ниво, колокација, изнајмување на сервери, web и mail хостирање и bulk sms.

Главни приоритети за 2013-2015

1. Зголемување на квалитет на сервисите

Актон мора да овозможува највисоко ниво на квалитет на услугите на пазарот, за да ја добие лојалноста на корисниците.2. Фокусирање кон корисниците

Овозможување на управувани сервиси прилагодени кон специфичните барања на корисникот.

 

3. Конкурентни понуди
За да ја одмине конкуренцијата, Актон мора да понуди атрактивни услуги со најдобар однос цена/перформанси. Услуги прилагодени кон барањата на корисниците ќе овозможат најдобри перформанси, додека зголемувањето на внатрешната продуктивност ќе овозможи соодветна цена.

 

.
T: +389 2 3298 012
F: +389 2 3298 011
info@akton.com.mk