previous

vsebina crta

 

vsebina crta vsebina crta

vsebina crta

vsebina crta

Вредности

vsebina crta

next

4. One-stop shop

Склучување партнерства за да овозможат решение од почеток до крај за специфичните потреби на корисникот.

5. Зголемување на синергијата помеѓу регионалните подружници

Дефинирање и развивање заеднички бизнис процеси и воспоставување стандарден начин на комуницирање за сите компании во рамки на Актон групацијата.

6. Зголемување на способноста за успех

Развивање на продажната и техничката способност на највисоко ниво и воспоставување на процес за управување со знаењето низ целиот регион.

Овозможување на финансиска стабилност

Постигнување на планираниот раст на приходи во сите земји, притоа оддржувајќи ги трошоците во рамки на буџетот.

Нашата визија

Да станеме префериран партнер за телекомуникациски сервиси!

Нашата Мисија

Поврзување на регионот со остатокот од светот

 Доверливост и интегритет.

Во секое време се однесуваме во согласност со нашите основни вредности и етички принципи.

Ориентирани на квалитет.
Овозможуваме висок квалитет; Ги поместуваме стандардите за квалитет се повисоко и повисоко

Водени од резултати.
Фокусирани сме на постигнување на позитивни, конкретни резултати. Секогаш бараме начини за подобрување на долгорочните резултати.

.
T: +389 2 3298 012
F: +389 2 3298 011
info@akton.com.mk