previous

vsebina crta

 

vsebina crta vsebina crta

vsebina crta

vsebina crta

vsebina crta

 

Упорност.
Превземаме постојани активности и способни сме напорно да работиме за да ги постигнеме највисоките достигнувања.

Почит.
Ја познаваме нашата вредност и ги почитуваме вредностите на другите.

Креативност.
Постојано размислуваме надвор од зададените ограничувања, за да најдеме подобро, поефикасно решение.

  

.
T: +389 2 3298 012
F: +389 2 3298 011
info@akton.com.mk