vsebina crta

Akton je vodeći MPLS operator u Jadranskoj Regiji

vsebina crta vsebina crta

Prisutnost Aktona u Republici Srbiji

vsebina crta

vsebina crta

Mrežne usluge

vsebina crta

Akton je u leto 2008-me godine prezentovao medjunarodne MPLS servise na području Jadranske regije. Prvo smo počeli da povezujemo komercijalne korisnike. Nova tehnologija je omogućila da se poboljša Akton Backbone mreža uz povećanu bezbednost, brže upravljanje i bolju iskorišćenost raspoloživog kapaciteta.more

Kompanija Akton u Srbiji povezana je sa Akton Jadranskom mrežom preko  fiber – optičkih vodova od Beograda do Frankfurta i Beča. U Republici Srbiji kompanija Akton obavlja delatnosti vezane za dozvole izdate od strane Regulatorne agencije za elektronske komunikacije I poštanske usluge Republike Srbije – RATEL. Kompanija Akton na teritoriji Republike Srbije je operator javnih telekomunikacionih mreža i usluga, i svoje usluge pruža na teritoriji cele Republike Srbije.

 

 

Povežite se u nekom od naših međunarodnih čvorišta (PoP - Point of Presence) i iskoristite našu naprednu Jadransku mrežu. Možete se spojiti sa Aktonovom Jadranskom mrežom u našim međunarodnim čvorištima u Frankfurtu (Nemačka) ili Beču (Austrija) ili u nekom od naših čvorišta u Srbiji i region koristeći iznajmljene vodove (IPLC - International Private Leased

.
T: +381 11 435 00 00
F: +381 11 22 00 660
info@akton.rs