vsebina crta

Akton Communication predstavlja Messaging servise napravljene za Vas

vsebina crta vsebina crta

Prisutnost Aktona u Republici Srbiji

vsebina crta

vsebina crta

Mrežne usluge

vsebina crta

sms land

Kompanija Akton u Srbiji povezana je sa Akton Jadranskom mrežom preko  fiber – optičkih vodova od Beograda do Frankfurta i Beča. U Republici Srbiji kompanija Akton obavlja delatnosti vezane za dozvole izdate od strane Regulatorne agencije za elektronske komunikacije I poštanske usluge Republike Srbije – RATEL. Kompanija Akton na teritoriji Republike Srbije je operator javnih telekomunikacionih mreža i usluga, i svoje usluge pruža na teritoriji cele Republike Srbije.

 

 

Povežite se u nekom od naših međunarodnih čvorišta (PoP - Point of Presence) i iskoristite našu naprednu Jadransku mrežu. Možete se spojiti sa Aktonovom Jadranskom mrežom u našim međunarodnim čvorištima u Frankfurtu (Nemačka) ili Beču (Austrija) ili u nekom od naših čvorišta u Srbiji i region koristeći iznajmljene vodove (IPLC - International Private Leased

.

T: +381 11 435 00 00
F: +381 11 22 00 660
info@akton.rs