vsebina crta

Data

vsebina crta vsebina crta

vsebina crta

vsebina crta

vsebina crta

Na osnovu našeg protoka i najmodernije mreže pružamo svojim klijentima kompletan portfolio VOICE i DATA usluga. Još važnije, naš širok asortiman proizvoda je dostupan po konkurentnim cenama uz podršku 24/7.
Zaštićeni SDH i ETHERNET backboone su jedinstveni u pogledu pokrivenosti i pružaju mogućnost za najzahtevnije usluge prenosa podataka u regionu.
Ako govorimo o jadranskom regionu, možemo sa sigurnošću reći da razgovarate sa pravim partnerom.

Naše prednosti su:

  • Jedan kontakt pokriva celu regiju - OSS (one-stop-shop service provider)
  • Uvek visoka posvećenost kvalitetu usluga (stong SLA – Service level agreement)
  • U potpunosti zaštićena mreža
  • Neprocenjivih 7 godina iskustva svih zaposlenih
  • Upravljanje sa više od 220 aktivnih medjunarodnih telekomunikacionih vodova

 

  • 4 medjunarodna čvorišta (POP) i 8 regionalnih čvorišta
  • 24/7 kvalifikovanog i iskusnog tima kontrolora
  • Brz i profesionalan odgovor
  • Mogućnost direktne saradnje sa lokalnim operaterima
.
T: +381 11 435 00 00
F: +381 11 22 00 660
info@akton.rs