vsebina crta

IP Tranzit

vsebina crta vsebina crta

vsebina crta

vsebina crta

vsebina crta

Akton kroz mrežu kombinuje direktne veze sa Tier 1 Internet provajdera velikih evropskih IX-eva.Ovo omogućava našim pertnerima kvalitetan Internet tranzit u svim njihovim kolokacijama i drugim znamemitostima prisustva u jadranskom regionu.

 

 

.
T: +381 11 435 00 00
F: +381 11 22 00 660
info@akton.rs