vsebina crta

Fiksna telefonija

vsebina crta vsebina crta

vsebina crta

vsebina crta

vsebina crta

Kompanija Akton omogućila je svojim korisnicima Javnu govornu telefonsku uslugu namenjenu prvenstveno korisnicima telekomunikacione mreže kompanije Akton na teritoriji Beograda. Ovom uslugom kompanija Akton se obavezuje da će korisnicima pružiti  uslugu prenosa govora u nacionalnom i međunarodnom telefonskom saobraćaju.  Ova usluga realizuje se u skladu sa Zakonom o telekomunikacijama i Pravilnikom o uslovima za pružanje usluga prenosa govora Republike Srbije.

 

Za sve dodatne informacije molimo Vas da kontaktirate službu prodaje ili pošaljete zahtev na e-mail prodaja@akton.rs .

 

 

 

 

.

T: +381 11 435 00 00
F: +381 11 22 00 660
info@akton.rs