vsebina crta

Kolokacija

vsebina crta vsebina crta

vsebina crta

vsebina crta

vsebina crta

Актоn nudi kolokaciju preko svojih "carrier neutral" data centara koji su integrisani u backbone optičke mreže I mreža drugih Akton operatera.

Ovo omogućava klijentima veze do svake krajnje tačke bez ikakvog ograničenja operatera koji su prisutni u kolokacionom prostoru.

Partneri mogu da izaberu da iznajme prostor u telekom ormaru ili iznajme prostor za ugradnju jednog ili više komunikacionih ormara.

Akton sa svojim visoko obrazovanom i iskusnom tehničkom ekipom partnerima nudi 24/7 podršku (first level support).

 

.
T: +381 11 435 00 00
F: +381 11 22 00 660
info@akton.rs