vsebina crta

Server housing

vsebina crta vsebina crta

vsebina crta

vsebina crta

vsebina crta

Osnovne karakteristike usluge:
• Klimatizovan prostor sa redudantnom klimatizacijom
• Agregatsko napajanje
• UPS prednaponska zaštita
• Protivpožarna zaštita
• Detaljna statistika potrošnje saobraćaja ka Internetu
• Tehnička podrška sa respond time-om od 15 minuta tokom radnog vremena
• Disaster recovery plan u dogovoru sa korisnikom
• Mogućnost dodele javnih IP adresa

 

 

.
T: +381 11 435 00 00
F: +381 11 22 00 660
info@akton.rs