vsebina crta

VoIP

vsebina crta vsebina crta

vsebina crta

vsebina crta

vsebina crta

Usluga AKTON VoIP pruža se u skladu sa postojećim zakonima Republike Srbije.
VoIP (Voice over Internet Protocol)

Kome je namenjeno ?
Kompanija Akton je orijentisana ka pružanju usluga VoIP telefonije pravnim licima. Aktonov VoIP usluga pruža mogućnost velike uštede na međunarodnim pozivima integracijom postojeće opreme i bez promene u načinu telefoniranja.

Zagarantovan kvalitet
Premijum govorni servis je najbolje rešenje za vaš međunarodni govorni saobraćaj. Celokupni međunarodni saobracaj se terminira preko Aktonovih TDM interkonekcija. Uslugu karakteriše visoko pouzdana telekomunikaciona mreža kao i stručne ekipe koje 24/7 nadgledaju parametre za kontrolu kvaliteta kao što su ASR, ABR, NER, PDD i dr..

Tehnički uslovi
Naša tehnička služba će pronaći najboje tehničko rešenje za uvođenje VoIP servis

Karakteristike Servisa

 

AKTON VoIP PREMIUM SERVIS ZA PRAVNA LICA
- TDM INTERKONEKCIJE
Akton Communications ima preko 55 međunarodnih TDM interkonekcija sa svim većim operaterima u svetu. Vaš saobraćaj biće distribuiran ka najvećim svetskim operaterima mobilne I fiksne telefonije koristeći Aktonove interkonekcije.

- INTERAKTIVNI MONITORING I DINAMIČKO RUTIRANjE POZIVA
Akton Communications vrši 24 časovni interaktivni monitoring Voice saobraćaja, pri čemu se vrši i dinamičko rutiranje poziva - odmah po uočavanju pada kvaliteta veze saobraćaj se prebacuje na drugu TDM interkonekciju.

- GARANCIJA ROAMING-a
Akton Communications garantuje da će poziv doći do krajnjeg korisnika koji se nalazi u roaming-u.

- OBRAČUNSKI INTERVAL - 1 sekund
- SLANJE FAX-a
- TEHNIČKA PODRŠKA U BEOGRADU
- POSTPAID
- UGOVOR NA NEODREĐENO VREME SA OTKAZNIM ROKOM OD 30 DANA

 

AKTON VoIP STANDARD SERVIS ZA PRAVNA LICA

- TDM INTERKONEKCIJE
Akton Communications ima preko 55 međunarodnih TDM interkonekcija sa svim većim operaterima u svetu. Vaš saobraćaj biće distribuiran ka najvećim svetskim operaterima mobilne I fiksne telefonije koristeći Aktonove interkonekcije.

- INTERAKTIVNI MONITORING I DINAMIČKO RUTIRANjE POZIVA
Akton Communications vrši 24 časovni interaktivni monitoring Voice saobraćaja, pri čemu se vrši i dinamičko rutiranje poziva - odmah po uočavanju pada kvaliteta veze saobraćaj se prebacuje na drugu TDM interkonekciju.

- OBRAČUNSKI INTERVAL - 1 sekund
- TEHNIČKA PODRŠKA U BEOGRADU
- POSTPAID
- UGOVOR NA NEODREĐENO VREME SA OTKAZNIM ROKOM OD 30 DANA

.
T: +381 11 435 00 00
F: +381 11 22 00 660
info@akton.rs