vsebina crta

VPS

vsebina crta vsebina crta

vsebina crta

vsebina crta

vsebina crta

Virtuel Private Server Hosting usluga
VPS Hosting usluga je usluga koja omogućava korisnicima da brzo i uz male investicije obezbede ili uvećaju kapacitet IT infrastrukture .Usluga predstavlja jednostavan model da sve kapitalne investicije kao i troškove održavanja koje bi ste imali ulaganjem u sopstveni sistem, prebacite na operativne troškove. 

 Akton Vam omogućava da  VPS Hosting uslugu  plaćate prema obimu korišćenja i da je koristite onoliko koliko Vam je zaista i potrebna. Takođe, u svakom trenutku možete povećati ili dodati novu konfiguraciju virtuelnih servera, čime se obezbedjuje neverovatna skalabilnost i elastičnost.

 

.
T: +381 11 435 00 00
F: +381 11 22 00 660
info@akton.rs