vsebina crta

Web hosting

vsebina crta vsebina crta

vsebina crta

vsebina crta

vsebina crta

Web Hosting usluga omogućava iznajmljivanje prostora na disku za smeštaj web stranica na serveru.

Naša Web Hosting ponuda obuhvata 3 Web Hosting paketa, pri čemu svaki korisnik našeg interneta dobija besplatno Classic paket.

 

Za sva dodatna pitanja molimo Vas
da pozovete službu Prodaje!

 

 

.
T: +381 11 435 00 00
F: +381 11 22 00 660
info@akton.rs