previous

 

Prisustvo je sigurno rešenje za Jadranski region

vsebina crta

Kvalitet
Pored 24/7 centra za NADZOR mreže, naš centar za UPRAVLJANJE uslugama kontinuirano prati svaku uslugu za svakog od naših klijenata.

zemljevidsr

vsebina crta vsebina crta

Kompanija Akton poseduje veliki izbor "DATA" korporativnih usluga za lokalne organizacije i međunarodna preduzeća, uključujući IP usluge, IP VPN usluge, usluge Sigurnosti i upravljanja mrežama, kao i IPLC - međunarodne iznajmljene privatne vodove (International Private Leased Circuits).
Ugovor o garanciji kvaliteta ili SLA (Service Level Agreement) koji je sastavni deo našeg globalnog "DATA" portfolia obezbedjuje Vam preciznu meru kvaliteta i omogućava nam da ponudimo predvidljivo visoke nivoe naših usluga širom Jadranske mreže za sve vrste Vaših i naših servisa. 

vsebina crta

vsebina crta

Pan - jadranski PoP-ovi
Pružamo svojim klijentima sigurne i pouzdane mrežne usluge kroz našu Jadransku mrežu.
Prisutni smo sa bar po jednim PoP-om po zemljama u kojima je naša mreža postavljena.

Međunarodni PoP-ovi
Povežite se u nekom od naših međunarodnih PoP-ova i iskoristite našu naprednu Jadransku mrežu.
Možete se spojiti sa Aktonovom Jadranskom mrežom u našim međunarodnim PoP-ovima u Frankfurtu (Nemačka) ili Beču (Austrija) ili u nekom od naših čvorišta u Srbiji i regionu

 

vsebina crta

.
T: +381 11 435 00 00
F: +381 11 22 00 660
info@akton.rs