previous

vsebina crta

 

vsebina crta vsebina crta

vsebina crta

vsebina crta

vsebina crta

 

Naša vizija

Vizija Aktona je da postane preferabilni telekomunikacioni partner.

Naša misija

Misija Aktona je spajanje regiona sa ostatkom sveta.

Naše vrednosti

Poverenje i integritet
Bez obzira na okolnosti mi se uvek ponašamo u skladu sa etičkim i profesionalnim principima.

 

 

Kvalitet
Pružamo kvalitetne usluge i uvek se trudimo da ih još više unapredimo.

Rezultati
Fokusirani smo na postizanje konkretnih pozitivnih rezultata. Uvek težimo ka poboljšanju dugoročnih rezultata.

Istrajnost
Uporno održavamo nivo aktivnosti i uvek smo spremni da pružimo još više zarad postizanja većih ciljeva.

Poštovanje
Znamo našu vrednost i poštujemo tuđu.

Kreativnost
Ne postoje granice! Stalno razmišljamo van datih parametara da bi postigli bolje i efektnije rezultate.

.
T: +381 11 435 00 00
F: +381 11 22 00 660
info@akton.rs