vsebina crta

Podrška

vsebina crta vsebina crta

vsebina crta

vsebina crta

vsebina crta

Naš korisnički servis i tehnička ekipa su na raspolaganju 24/7/365. Savremena tehnologija je podržana sa najnovijim softverskim rešenjima koja omogućavaju servis i korisničku podršku u realnom vremenu uz kontrolu svih parametara kvaliteta, a u saradnji sa našim odličnim tehničkim timom brzo I efikasno rešavamo problem. Korisnička podrška je dostupna na engleskom i lokalnom jeziku.

Akton u Srbiji

Preduzeće Akton d.o.o. Beograd je deo regionalne kompanije AKTON sa sedištem u Ljubljani, Slovenija, EU. U Republici Srbiji smo počeli sa radom 1.2.2006. godine pružajući našim korisnicima usluge Interneta.

Preduzece Akton d.o.o. Beograd poseduje sve potrebne dozvole za obavljanje svih telekomunikacionih delatnosti u Republici Srbiji.
Poštujući na prvom mestu standarde visoke profesionalnosti, brze i efikasne usluge i potpunu posvećenost ka korisnicima, preduzeće Akton d.o.o. Beograd je uvodilo nove usluge. Danas, naša referentna lista broji nekoliko stotina korisnika, koji koriste naše usluge kao što su: Stalni pristup Internetu, Server Housing, WEB hosting, Sistem administraciju,Data Centar usluge, VoIP usluge, itd…
Posebno smo ponosni na profesionalni i “CUSTOMER CARE” pristup ka našim korisnicima, koji nas u potpunosti razlikuje od ostalih telekomunikacionih kompanija u Republici Srbiji.

 

 

Naši korisnici 

U Republici Srbiji naši korisnici su isključivo PRAVNA LICA koja imaju potrebu za kvalitetnim i redudantnim TELEKOMUNIKACIONIM USLUGAMA uz visok nivo SERVICE LEVEL AGREEMENT-a.


Kontakt

Bulevar Mihajla Pupina 6/16
11070 Novi Beograd
E-mail : customer.support@akton.rs

Tel:  +381 11 43 50 000

Fax: +381 11 22 00 664

.

T: +381 11 435 00 00
F: +381 11 22 00 660
info@akton.rs