previous

vsebina crta

Glavne prioritete za
obdobje 2016-2020

vsebina crta vsebina crta

vsebina crta

vsebina crta

vsebina crta

next

1. Obdržati zanesljivost storitev
Akton zagotavlja najvišji nivo zanesljivosti storitev na trgu in uživa visoko zvestobo strank.

2. Usmerjenost k strankam

Akton zagotovlja fleksibilnost pri potrebah strank in storitve oblikovane po meri posameznih strank.

3. Konkurenčna ponudba
Obvladovanje tako tradicionalnih kot tudi najnovejših telekomunikacijskih tehnologij, lastno omreže, lastne licence in lokalna prisotnost zagotavljajo možnost oblikovanja ponudb z najboljšim razmerjem med ceno in kvaliteto.

4. Vse na enem mestu

Z odličnim poznavanjem lokalnih razmer, lastnim omrežjem in lastnimi licencami na enem mestu izpolnjujejo zahteve strank po različnih storitvah na vseh lokacijah regije.

5. Povečati sinergije med hčerinskimi podjetji
Določiti in razviti splošne poslovne procese in vzpostaviti standardizirane komunikacijske kanale za vsa podjetja znotraj Skupine Akton.

6. Povečati zmožnost izvedbe
Razviti prodajna in tehnična znanja na najvišji nivo in vzpostaviti proces prenosa znanj preko celotne regije.

7. Zagotoviti finančno stabilnost

Doseči zadane cilje rasti prihodkov v vseh državah ob ohranjevanju stroškov znotraj proračuna.

Naša vizija

Postati preferenčen partner za telekomunikacijske storitve!

Naše vrednote

Zaupanje in integriteta. Ne glede na vse, vedno ravnamo v skladu z našimi osnovnimi načeli in principi etičnosti.

.

T: + 386 1 2362 900
F: + 386 1 2362 920
info@akton.si