previous

vsebina crta

Zaveza kvaliteti.
Dobavljamo visoko kvaliteto; standarde kvalitete dvigujemo vedno višje.

Usmerjeni k rezultatom.
Stremimo k doseganju pozitivnih, konkretnih rezultatov, pri čemer vedno iščemo načine za izboljševanje dolgoročnih rezultatov.

Vztrajnost.
Smo nenehno v pogonu in smo kljub temu sposobni iztisniti iz sebe še dodatno energijo za dosegov največjih ciljev.

Spoštovanje.

Poznamo svoje vrednote in spoštujemo vrednote drugih.

vsebina crta vsebina crta

Ustvarjalnost.
Ni omejitev. Da najdemo boljše in učinkovitejše rešitve, vedno razmišljamo izven danih parametrov.

Družbena odgovornost

AKTON dosledno spoštuje temeljna načela družbene odgovornosti. Družbeno odgovornost v Akton skupini vidimo kot zavezo pri sodelovanju z okoljem v katerem delujemo. Trudimo se poslovati na način v katerem vsi deležniki začutijo naš duh in naše visoke družbene standarde.

 

 

 

 

vsebina crta

vsebina crta

Skrb za Zaposlene
Delujemo v visoko tehnološki panogi, kjer je mogoče napredovati le z visoko motiviranimi in predanimi ljudmi, ki s svojim znanjem in izkušnjami vsak dan zmagujejo na svojem področju. Za Akton je pomemben vsak zaposleni, zato skupaj gradimo kulturo medsebojnega zaupanja, spoštovanja, učinkovitega sodelovanja in timskega dela. Tekoče se učimo in skrbimo da smo odgovorni in učinkoviti do dela in do okolja. Akton svojim zaposlenim omogoča razna strokovna izobraževanja, sodelovanja na mednarodnih forumih in konferencah ter posledično osebnostno rast in napredovanje vsakega posameznika.

vsebina crta

next
.
T: + 386 1 2362 900
F: + 386 1 2362 920
info@akton.si